StarCorp

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne

Wyjeżdżając za granicę, niezależnie od tego, czy udajemy się w celach służbowych czy turystycznych, powinniśmy liczyć się z możliwością nagłego zachorowania lub wypadku. Leczenie za granicą jest kosztowne a duże wydatki czekają nie tylko tych, którzy ciężko zachorują. Zwykła wizyta u lekarza, czy nawet unieruchomienie skręconej nogi – też kosztuje. Możemy mieć również problemy z powrotem do kraju.

W zależności od wybranego wariantu, ubezpieczenie podróży zagranicznej obejmuje:

  • pokrycie kosztów leczenia
  • pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania w górach i na morzu
  • pokrycie kosztów związanych z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na trwałym inwalidztwie lub śmierci Ubezpieczonego
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • pokrycie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej

 

Po co kupować ubezpieczenie przecież, możemy leczyć się bezpłatnie na terenie krajów należących do Unii Europejskiej?

Ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jak obywatele tych państw. W większości przypadków wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych. Opłaty takie nie są zwracane przez Fundusz.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez NFZ na podstawie złożonego wniosku na okres trzech miesięcy.

W wielu zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują EKUZ. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której Fundusz nie zwróci. Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m.in. w Austrii, we Francji, w Czechach oraz na Słowacji jest w pełni odpłatne. Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach i nie wszystkie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.