StarCorp

Na życie

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w placówkach w całej Polsce.

Wykupując prywatną opiekę medyczną każdy Ubezpieczony otrzymuje Kartę Ubezpieczenia, która jest kluczem dostępu do świadczeń medycznych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • nielimitowane konsultacje lekarskie wszystkich lekarzy specjalistów (z wyłączeniem stomatologii i psychiatrii), w gwarantowanym terminie oczekiwania na wizytę:
  - w ciągu 24 godzin – do lekarza rodzinnego, internisty i pediatry,
  - w ciągu 5 dni – do lekarza specjalisty (bez skierowania od internisty),
 • konsultacje profesorskie,
 • badania diagnostyczne – bez limitów i dodatkowych kosztów za zużyte materiały, czy preparaty np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym,
 • pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne (iniekcje, opatrzenia ran, zmierzenie ciśnienia),
 • profilaktykę: szczepienia p/grypa i WZW Typu A i B, podanie anatoksyny przeciwtężcowej,
 • assistance medyczne,
 • Infolinię całodobową,
 • badania i konsultacje lekarskie w okresie przedporodowym,
 • wizyty domowe.

W ramach wyżej wymienionych opcji ubezpieczenie Compensa MULTI Zdrowie można rozszerzyć o rehabilitacje, dzienny zasiłek szpitalny lub świadczenie operacyjne.